Upadłość konsumencka
Wałbrzych

Upadłość konsumencka to hasło coraz bardziej znane, choć wiedza na temat samej upadłości wśród Polaków ni jest jeszcze wysoka.

upadłośc konsumencka

Wiele osób zadaje sobie pytanie: skoro nie radzę sobie z płaceniem swych długów, czy jestem niewypłacalny? Czy mogę, a może wręcz powinienem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jeśli tak, to jak to zrobić? Czy ktoś mi w tym fachowo pomoże? Czy mnie na to będzie stać?

Zadaniem nasze kancelarii jest pomaganie osobom niewypłacalnym w przygotowaniu się do ogłoszenia ich upadłości oraz przeprowadzenie postępowania sądowego

Kto to powinien rozważyć ogłoszenie upadłości?

Przede wszystkim osoba, która ma realny problem z  płaceniem swych bieżących zobowiązań? Przykładowo:  jeśli ktoś posiada kilkumiesięczne zaległości  czynszowe za mieszkanie, niespłacona na czas raty kredytu w bankowego lub pożyczki, nie jest w stanie płacić należnych podatków i opłat, prawdopodobnie jest już niewypłacalny.

Jeśli przeciwko osobie  toczy się postępowanie sądowe o zapłatę długu, albo sąd wydał już wyrok zasądzający zapłatę (względnie wydał nakaz zapłaty), a wykonanie tej zapłaty jest niemożliwe z powodu braku środków – mamy do czynienia z niewypłacalnym dłużnikiem.

Ewidentnie z osobą niewypłacalną mamy do czynienia, gdy posiada ona wiele niespłacanych długów, przeciwko której toczą się komornicze postępowania egzekucyjne, a która nie ma w realnej perspektywie uzyskania środków na zapłatę.

Osoba niewypłacalna powinna rozważyć ogłoszenie upadłości.

01

Wiemy, że przyznanie się do niewypłacalności przed samym sobą i swą rodziną jest trudne.
Wiele osób myśląc o sobie jako niewypłacalnym dłużniku ma poczucie życiowej porażki. Piętno bankruta wydaje się trudne do zaakceptowania.

Pierwsze zatem, co trzeba zrobić, to uświadomić sobie, że ucieczka od rzeczywistości, przysłowiowe „chowanie głowy w piasek” nie powoduje, że problemy finansowe znikną. Przeciwnie; lata „zamiatania pod dywan” problemów z niewypłacalnością jest groźne finansowo nie tylko dla samego dłużnika, ale również dla jego rodziny.

02

Natomiast podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury upadłości pozwala na odzyskanie przez dłużnika finansowej kontroli nad swoim życiem.

Kluczowym jest zatem stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny i spełnia wymogi do ogłoszenia upadłości.

03

Potwierdzenie tego faktu w sądzie jest tylko formalnością, którą zajmuje się nasza Kancelaria.

Upadłość przynosi wolność od długów, pism komorników, wezwań do zapłaty wierzycieli, dręczenia telefonami przez firmy windykacyjne.